Aktualności

UWAGA, WAŻNE!

W szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych obiektu oraz zachowanie dystansu.