Dyrekcja

Elżbieta Szczypior- Ros
Dyrektor

Iwona Tesmer
Kierownik szkolenia praktycznego