Terminy zebrań

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 w Branżowej Szkole I stopnia

08.09.2022 r. godz. 17.00
17.11.2022 r. godz. 17.00
12.01.2023 r. godz. 17.00
18.05.2023 r. godz. 17.00

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 w Branżowej Szkole I stopnia

08.09.2022 r. godz. 17.30
12.01.2023 r. godz. 18.00