Terminy zebrań

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 w Branżowej Szkole I stopnia

09.09.2021 godz. 17.00
18.11.2021 godz. 17.00
13.01.2022 godz. 17.30
19.05.2022 godz. 17.00

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w Branżowej Szkole I stopnia

09.09.2021 godz. 17.30
13.01.2022 godz. 18.00