Wychowawcy klas

I aI b
Aleksandra Klaman-ChmielewskaAleksandra Labuda
I c
Adam Kwidziński
II aII b
Dawid ChmielewskiEwelina Telega
III a III b 
Iwona TesmerMagdalena Kurat