Wychowawcy klas

I aI b
Iwona TesmerAmelia Recław
I c
Ludwikowska Alicja
II aII b
Aleksandra Klaman-ChmielewskaAleksandra Labuda
II c
Adam Kwidziński
III a III b 
Dawid ChmielewskiEwelina Telega