Oferta edukacyjna

Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach

Szkolimy  przyszłych fachowców!

Jeśli wyznaczanie konkretnych celów jest Twoją mocną stroną, jesteś pracowity, zaradny, ambitny i marzysz o zdobyciu doświadczenia zawodowego, to opcja właśnie dla Ciebie!

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia w Sierakowicach trwa tylko 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Na terenie szkoły uczymy przedmiotów ogólnokształcących,  zaś kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawcy. Zasady praktycznej nauki zawodu określa umowa o pracę, na mocy której staniesz się  pracownikiem młodocianym!

Ponadto w każdym roku nauki odbywają się miesięczne kursy dokształcania zawodowego w centrach kształcenia zawodowego.

Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach jest szkołą wielozawodową, a nasi uczniowie najczęściej wybierają następujące profesje:

Sprzedawca
Fryzjer
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Dekarz
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik
Elektryk
Przetwórca mięsa
Cukiernik
Piekarz
Stolarz
Ślusarz
Tapicer
Krawiec

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Jako absolwent branżowej szkoły I stopnia możesz:

  • podjąć pracę;
  • uzyskać tytuł technika w branżowej szkole II stopnia;
  • kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie!

Zapraszamy!!!