Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603 z późn. zm.):

31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
04.05.2023 r.
05.05.2023 r.
08.05.2023 r.
09.06.2023 r.
21.06.2022 r.
22.06.2023 r.

Uczniowie w ustalone dni wolne są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawcy.