Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603 z późn. zm.):

15.10.2021
12.11.2021
07.01.2022
21.03.2022
02.05.2022
17.06.2022

Uczniowie w ustalone dni wolne są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawcy.