Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (tj.: Dz. U. z 2023, poz. 1211):

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
07.05.2024 r.
08.05.2024 r.
09.05.2024 r.
31.05.2024 r.
19.06.2024 r.
20.06.2024 r.

Uczniowie w ustalone dni wolne są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawcy.