Aktualności

Spotkanie z pracodawcami i przedstawicielami CECH-u

Dnia 24.10.2023 r. w Branżowej Szkole I stopnia w Sierakowicach odbyło się spotkanie pracodawców kształcących uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Kartuz i z Lęborka.

Na spotkaniu omówiono procedury organizacji egzaminu i składania odpowiedniej dokumentacji. Przedstawiono wyniki egzaminu zawodowego i czeladniczego absolwentów minionego roku szkolnego 2022/23 oraz zachęcano do motywowania uczniów do nauki i poprawy frekwencji na zajęciach.

Pani dyrektor Elżbieta Szczypior-Ros podziękowała uczestnikom za współpracę, która gwarantuje sukces w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

Spotkanie było dodatkową szansą na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń w kształceniu młodocianych pracowników.

„Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by zrobić to, co najważniejsze.” Brian Tracy

Iwona Tesmer