Aktualności

Spotkanie uczniów ze Specjalistą ds. Uzależnień

W ostatnim czasie uczniowie klasy I mieli wyjątkową okazję uczestniczenia w spotkaniu z doświadczonym terapeutą zajmującym się problematyką uzależnień. Wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości wśród młodzieży na temat ryzyka uzależnień oraz dostarczeniem informacji na temat zdrowego stylu życia.

W ramach naszej szkolnej inicjatywy edukacyjnej, gościliśmy pana Romana Łojek, uznanego terapeutę specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi. Nasz gość podzielił się swoim bogatym doświadczeniem i skupił uwagę przede wszystkim na czynnikach, które mogą wpływać na rozwijanie się takich problemów wśród młodzieży.

Podczas spotkania, terapeuta zwrócił uwagę na istotne kwestie związane z problematyką uzależnień, takie jak wpływ otoczenia, presja rówieśnicza oraz stres. Przekazał uczniom praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, a także zachęcił do rozwijania zdrowych mechanizmów radzenia sobie z presją i stresem.

Spotkanie z terapeutą uzależnień było nie tylko edukacyjne, ale również stanowiło ważny krok w kierunku budowania świadomości . Mamy nadzieję, że to spotkanie było inspiracją do refleksji nad własnymi wyborami i zachętą do budowania zdrowego środowiska w naszej szkole.

Działanie zrealizowano w ramach „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”. Składamy gorące podziękowania dla pani Katarzyny Formela, dzięki której zajęcia z młodzieżą mogły się odbyć.

Aleksandra Labuda