Aktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 6 października. Młodzież wybierała  nowy skład SU Branżowej Szkoły I stopnia. Członkowie społeczności szkolnej zadecydowali również o tym, kto zostanie opiekunem SU. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem głosowania powołano  komisję, w skład której weszli uczniowie z klasy 1c. 

Spośród sześciorga kandydatów na stanowisko przewodniczącego i dwojga na opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyłoniono zwycięzców. Przewodniczącym SU został Mateusz Szela z klasy II b,  jego zastępcą – Klaudia Błonk  klasy II a, natomiast stanowisko skarbnika obejmie Paweł  Reiter z klasy I c.  Nad pracą samorządu nadal będzie czuwał Pan Adam Kwidziński.

Październikowe wybory cechowała  wysoka frekwencja, sięgająca aż 72%! Jest to niewątpliwy sukces całej społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w wyborach, gdyż była to prawdziwa lekcja demokracji.

Adam Kwidziński