Aktualności

Udział w ogólnopolskim konkursie historycznym

Alina z klasy II c oraz Julia z klasy III a przygotowały prace wysłane  na ogólnopolski konkurs historyczny „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski – bohaterowie wczoraj, pamięć dziś”.

Celem projektu edukacyjnego było zainteresowanie historią i promocja wiedzy historycznej dotyczącej okresu II wojny światowej w Polsce, tj. okresu 1939 – 1945, ze szczególnym uwzględnieniem historii Tajnej Organizacji Gryf Pomorski i jej członków.

Uczennice miały za zadanie przygotować projekt pracy III  kategorii „kartka pocztowa”. Dziewczyny wykazały się kreatywnością i udowodniły, że młodemu pokoleniu bliskie są tematy nieodległej i bolesnej historii.

Organizatorami konkursu była fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” z siedzibą w Warszawie oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Łukasz Reiter

nauczyciel historii