Aktualności

Spotkanie profilaktyczne na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

Siedemnastego listopada uczniowie klas I spotkali się z młodszym aspirantem Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Panią Karoliną Jędrzejczak. Młodzież poznała rodzaje czynów karalnych i środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich. Cennym elementem spotkania, była informacja o wymaganiach wobec kandydatów pragnących podjąć pracę w Policji. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiegają rekrutacja i szkolenie nowych policjantów.

Bardzo dziękujemy panu Arturowi Hewelt za organizację przedsięwzięcia i pani aspirant Karolinie Jędrzejczak za interesujące zajęcia z naszą młodzieżą.