Aktualności

Spotkanie z Inspektorem Pracy

Dnia 23 marca 2023 r.  odbyło się spotkanie z panem Janem Tobolewskim  inspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym uczestniczy nasza szkoła.  Podczas prelekcji dla uczniów klas I zostały poruszone takie zagadnienia jak: prawa i obowiązki pracowników młodocianych, bezpieczeństwo i czas pracy oraz kwestie dotyczące zawierania umów o pracę.