Aktualności

Procedury organizacji zajęć lekcyjnych, przerw, pracy biblioteki oraz zasady przebywania na terenie placówki i kontaktów z rodzicami