Aktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się dnia 2 października. Uczniowie wybierali  nowy skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Zadecydowali również o tym, kto zostanie opiekunem SU. W związku z zaistniała sytuacją w tym roku było aż 4 komisje w skład której zasiadali uczniowie z klasy 2 TEA4 oraz 2C BSIS

 Spośród pięciu kandydatów na stanowisko przewodniczącego i trzech na opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyłoniono zwycięzców. Przewodniczącą samorządu została Martyna Młyńska z klasy II LO,  jej zastępcą z ramienia Branżowej Szkoły I stopnia – Dawid Tryk z klasy IIa , zastępcą przewodniczącej z ZSP została Ewa Marczyńska z klasy IITEA5, stanowisko sekretarza zajmie Dominika Płotka z klasy I LO, natomiast funkcję skarbnika będzie sprawowała Paulina Niklas z klasy II c BSIS Nad pracą samorządu będzie czuwał pan Adam Kwidziński.

Październikowe wybory cechowała bardzo wysoka frekwencja, sięgająca aż 95! Jest to niewątpliwy sukces całej społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w wyborach, gdyż była to prawdziwa lekcja demokracji

Samorząd Uczniowski

Galeria zdjęć