Aktualności

I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 17 grudnia 2021 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku dokonano uroczystego podsumowania I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2021/2022. Nasza uczennica Monika Wenta z klasy II b, zajęła w tym konkursie zaszczytne III miejsce. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.