Terminy zebrań

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 w Branżowej Szkole I stopnia

10.09.2020 godz. 17.00
19.11.2020 godz. 17.00
14.01.2021 godz. 17.30
20.05.2021 godz. 17.00

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w Branżowej Szkole I stopnia

10.09.2020 godz. 17.30
14.01.2021 godz. 18.00