Wychowawcy klas

I aI b
Iwona TesmerMagdalena Kurat
II aII b
Justyna Chrapkowska Aleksandra Labuda 
II c
Adam Kwidziński
III a III b 
 Elżbieta Szczypior -RosEwelina Telega