Aktualności

Dni Otwarte Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach

Dni Otwarte Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach to cykliczna impreza ułatwiająca najstarszym uczniom okolicznych szkół podstawowych podjęcie decyzji o kierunku i miejscu dalszego kształcenia. Wydarzenie od lat z powodzeniem promuje ofertę edukacyjną BS I st. w Sierakowicach i wspomaga młodzież w dokonaniu pierwszego ważnego wyboru.

W tym roku Dni Otwarte szkoły trwały cztery dni od 21 do 24 kwietnia. Czas imprezy celowo wydłużono, by w dobie pandemii wszystkim zainteresowanym umożliwić bezpieczne poznanie placówki. Zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego wydarzenie przybrało formę indywidualnych odwiedzin, najczęściej poprzedzonych anonsem telefonicznym. Tegoroczny program Dni Otwartych obejmował: spacer po szkole z przewodnikiem, zapoznanie z materiałami promocyjnymi, rozmowy z Dyrekcją i nauczycielami oraz przybliżenie kandydatom zasad rekrutacji. Pozytywne wrażenie na odwiedzających zrobiły: baza lokalowa, wyposażenie szkoły oraz poziom kształcenia w naszej placówce. W tym roku szkoła oferuje kandydatom łącznie około 60 miejsc w dwóch wielozawodowych oddziałach.

Przygotowaniem Dni Otwartych zajął się nauczycielski zespół do spraw promocji na czele z jego przewodniczącą Panią Aleksandrą Labudą. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem w środowisku, gdyż naszą szkołę odwiedziło kilkudziesięciu uczniów zainteresowanych podjęciem kształcenia w dobrej szkole blisko swojego miejsca zamieszkania.

Członkowie zespołu do spraw promocji